top of page

Een tijdje terug, oktober 2021, ontstond het idee voor een vrijeschool in Bunnik. Samen met een aantal enthousiaste ouders kreeg dit idee al snel meer vorm.

Na het voeren van verschillende gesprekken, met vrijescholen en initiatiefouders in de omgeving, kwamen we in contact met Suzanne Keijzer. Suzanne is directeur van Wereldkidz Het Sterrenbos in Amerongen, een openbare school die vrijeschoolonderijs geeft. De samenwerkingsvorm met Wereldkidz sprak ons meteen ontzettend aan! Omdat we een school willen zijn waar iedereen zich thuis voelt en waar iedereen welkom is. En omdat we een vrijeschool willen zijn die midden in de samenleving staat en openstaat voor vernieuwing. Lees meer over de speerpunten van onze school.

WhatsApp Image 2022-10-13 at 9.10.32 AM.jpeg
23ae0c4d-4653-4797-872e-645aecfcd81c.JPG

WereldKidz omvat 30 basisscholen en twee scholen voor speciaal onderwijs. WereldKidz-scholen zijn plaatsen waar nieuwsgierigheid aangewakkerd wordt en kinderen nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Het onderwijs van WereldKidz is voor elk kind bereikbaar en beschikbaar. Elke school geeft hier op een eigen manier vorm aan door kinderen, ongeacht hun niveau of afkomst, te leren respectvol met elkaar om te gaan; kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden dat aansluit bij de mogelijkheden van elk kind; zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid bij de kinderen te stimuleren in een uitdagende leef- en werkomgeving en de kinderen kennis te laten maken met verschillende culturen.

 

In navolging van de start van Het Sterrenbos in Amerongen in 2018, omarmt Wereldkidz het vrijeschool ouderinitiatief in Bunnik. WereldKidz het Sterrenbos biedt vrijeschoolonderwijs vanuit antroposofisch gedachtegoed anno nu. Leren is ontdekken binnen een rijke leeromgeving met veel aandacht voor sfeer en materiaalgebruik. De ontwikkeling van kinderen, leerkrachten en de school is een voortdurend samenspel met de wereld om ons heen. De leerlingen krijgen volop de mogelijkheid om die wereld te ontdekken. 


WereldKidz vindt dat onderwijs voor alle kinderen toegankelijk moet zijn en uit de reguliere middelen bekostigd moet worden. In afwijking van veel andere vrijescholen is daarom de
ouderbijdrage gelijk aan die van de andere WereldKidz-scholen.

 

Om de start van vrijeschoolonderwijs in Bunnik volgend schooljaar mogelijk te maken, kiezen we ervoor in het gebouw van WereldKidz Anne Frank in Bunnik te starten. Het aantal
aanmeldingen bepaalt met hoeveel en welke groepen we kunnen starten. Het streven is door te groeien naar een zelfstandige WereldKidz school in Bunnik, die vrijeschoolonderwijs biedt. 

bottom of page