top of page

Artikel Groentje 23 juni 2022

Komt er een vrijeschool in Bunnik? Als je het aan de ouders van de initiatiefgroep vraagt zeggen ze volmondig en enthousiast: ‘ja, daar geloven we in!’.

Afgelopen najaar startte een groep ouders een initiatiefgroep om de mogelijkheden voor een vrijeschool in Bunnik te onderzoeken; of dit kansrijk is, welke oprichtingsmogelijkheden er zijn, hoeveel interesse ervoor is en wat voor soort vrijeschool dit dan moet zijn. De initiatiefgroep is hier nog volop mee bezig, maar het staat vast dat er veel interesse en nieuwsgierigheid is naar vrijeschoolonderwijs in Bunnik.

Op een vrijeschool gaat onderwijs verder dan alleen goed leren lezen of rekenen, zonder de cognitieve ontwikkeling daarbij uit het oog te verliezen. Dat vraagt om onderwijs in de breedste zin van het woord. Onderwijs waar een evenwichtige ontwikkeling van het denken, voelen en willen centraal staat. Zodat er een vuur wordt ontstoken waardoor kinderen steeds meer zelfsturend aan hun eigen ontwikkeling kunnen werken en kunnen worden wie ze zijn met hun eigen visie en talenten!

De initiatiefgroep heeft een vrijeschool in Bunnik voor ogen die midden in de samenleving staat en tegelijkertijd trouw blijft aan de vrijeschoolpedagogie. Een school waar veel aandacht is voor bewegend leren, voor natuur- en buitenonderwijs en waar de kunst- en cultuurvakken een grote rol spelen.

Wanneer, waar en met hoeveel leerjaren de school gaat starten, is nog niet bekend. Dit hangt voor een groot deel af van het aantal aanmeldingen. Daarom onderzoekt de initiatiefgroep hoeveel ouders en kinderen geïnteresseerd zijn in een vrijeschool in Bunnik. Hiervoor is een enquête gemaakt. Heb je interesse en wil je die invullen? Stuur dan een mailtje naar vrijschoolbunnik@gmail.com.

Volg voor het laatste nieuws @vrijeschoolbunnik op Instagram. Heb je vragen of help je graag mee met dit initiatief? Stuur een bericht naar: vrijeschoolbunnik@gmail.com.


Comments


bottom of page